Přihlášení

 • Pěstování
 • Popis česneku
 • Odrůdy
 • Choroby a škůdci
 • Články
 • Popis česneku

  Česnek kuchyňský je cibulová zelenina, jejíž konzumní částí je cibule dělená na stroužky, ale v kuchyni lze využívat např. i čerstvé květní stvoly nebo celé mladé rostliny. Již několik tisíciletí byl využíván v lidovém léčitelství a po mnoho staletí jej lidé používají ke kořenění jídel.

  Rozdělení česneku

  Základní dělení česneku je podle schopnosti odrůdy vytvářet květní stvol s pacibulkami na paličáky a nepaličáky.

  Paličák

  Paličáky vytváří květní stvol, který nese květenství s pacibulkami a sterilními poupaty, které obvykle odumřou ještě před výkvětem. Celé květenství je chráněno toulcem. Počet pacibulek v jednom květenství je dán odrůdou – některé odrůdy vytváří do 10, jiné i více než 1000. Pacibulky lze použít k množení česneku, ovšem z pacibulky vyroste velká dělená cibule za 3-4 roky.

  Nepaličák

  Skupina nepaličáků obvykle vytváří více menších stroužků. Jejich počet je závislý na odrůdě, pohybuje se mezi 10 a 20 stroužky v cibuli. Nepaličáky se dále dělí na širokolisté ozimé nepaličáky a na úzkolisté nepaličáky, které lze vysazovat jak na podzim, tak i na jaře. Úzkolisté nepaličáky mají obecně nejdelší skladovatelnost. Nepaličáky jsou navíc méně náročné na pěstování a pěstitelsky jsou spolehlivější.

  Morfologický popis česneku

  Česnek kuchyňský je plodina, která není schopna vytvářet semena. Z toho důvodu se dá množit pouze vegetativně. Množí se převážně pomocí stroužků.

  Stroužky

  Cibule česneku je tvořena stroužky. Počet stroužků je dán odrůdou. Velkostroužkové paličáky vytváří 4 – 6 stroužků v cibuli, na druhou stranu některé úzkolisté nepaličáky jich mají v cibuli i více než 20. Stroužky česneku vznikly metamorfózou (přeměnou) kolaterálních(uspořádaných vedle sebe) pupenů. O tom svědčí i jejich anatomická stavba. Hlavní konzumní část stroužku je dužnatý zásobní list, uvnitř kterého se nachází pupenový kanálek. Pupenovým kanálkem později z podpučí z apikálního meristému vyrůstají listy. Celý stroužek je chráněn pupenovou šupinou.

  Podpučí a kořeny

  Podpučí je z morfologického hlediska metamorfovaný (přeměněný) zkrácený stonek. Je to hlavní řídicí orgán česneku, který je schopen po většinu roku reagovat na ekologické podmínky.

  Po překonání dormance stroužku vyrůstají z podpučí směrem dolů poměrně silné kořeny, které se velmi málo větví a zcela postrádají kořenové vlášení. Kořeny česneku mohou dorůstat až do hloubky 75 cm.

  Listy

  Základy listů se v pupenovém kanálku uvnitř stroužku začínají vyvíjet po překonání dormance. Později během vegetace postupně z pochev listů vzniká nepravý stonek. Čepel listu obvykle svírá s vertikální osou rostliny tupý úhel. Šířka i délka čepele je ovlivněna odrůdou i přírodními podmínkami. Listy mohou být dlouhé 15 – 60 cm. I odstín zbarvení je dán genotypem.

  Květní stvol, květenství a pacibulky

  Květní stvol začíná vyrůstat v době, kdy jsou již vyvinuty všechny listy. Zpočátku roste vzpřímeně, poté se zakroutí a během dozrávání se znovu napřimuje. Výška plně vyvinutého květního stvolu česneku může být 30–200 cm v závislosti na genotypu česneku i na půdních a klimatických podmínkách. Květní stvol je zakončený květenstvím, které obsahuje sterilní květy. Často nedochází ani k vykvetení a odumřou už květní poupata. Mezi květy se vyvíjejí pacibulky. Jejich počet v květenství je závislý na odrůdě, některé odrůdy vytvářejí okolo 10 velkých pacibulek, jiné i více než 1000 velmi drobných pacibulek. Pacibulky jsou stejně jako stroužky přeměněnými pupeny (nikoliv semena) a jsou schopny dozrát i na květním stvolu odděleně od rostliny.

  Význam a obsahové látky

  Česnek kuchyňský je významnou rostlinou, používanou od pradávna v lidovém léčitelství. Už ve starověkém Egyptě byly známy jeho pozitivní účinky v boji proti střevním onemocněním, antiparazitární a diuretické účinky. Taktéž v Indii byly už v době starověku vyzdvihovány účinky česneku při léčení onemocnění srdce a artritických potížích.

  Jeho antibakteriální a antispetické účinky jsou uznávány dodnes. Jsou především spojené s produkty hydrolýzy sirnatých silic alliinu a alicinu. Byl již potvrzen i příznivý účinek česneku na metabolismus lipidů, což pomáhá při snižování vysoké hladiny cholesterolu v krvi. Česnek má navíc i hypoglykemický a protinádorový efekt a velmi pozitivně působí na imunitní systém.

  Průměrně je česnek tvořen 65 % vody. Sušina je pak tvořena sirnatými silicemi, bílkovinami, vlákninou, fruktózou, volnými aminokyselinami, dále pak i poměrně velkým množstvím saponinů, fosforu, síry, draslíku, selenu, zinku a vitamínů, především vitamíny skupiny B.

  Původ a rozšíření

  V lidovém léčitelství je česnek kuchyňský používán zřejmě už déle než 4000 let. Je tedy poměrně náročné s jistotou určit jeho planě rostoucí předky. Předpokládá se, že předkem moderních odrůd česneku byl Allium sativum ssp. longicuspis. Tento typ česneku dodnes planě roste v západním Ťan-šanu a shodné typy byly též nalezeny při sběrných expedicích v Kazachstánu a Uzbekistánu. Ovšem podle některých teorií může být Allium sativum ssp. longicuspis pouze znovu zplanělou formou již zdomácnělého česneku a předkem dnes známého česneku kuchyňského může být ve středním s východním Turecku planě rostoucí Allium tuncelianum.

  Předpokládá se, že v Egyptě byl česnek znám již kolem roku 3000 př. n. l., v Řecku pak asi o 2000 let později. Usuzuje se, že evropské kultury česnek převzaly od Římanů.

  Složení cibule

  Složení cibule

  Složení cibule paličáku ´Havran´- podpučí je z morfologického hlediska přeměněný stonek, stroužky jsou metamorfované pupeny.

  Květní stvol

  Květní stvol

  Květní stvol se u paličáků znovu napřimuje v době sklizňové zralosti cibulí.

  Složení květenství

  Složení květenství

  Květenství česneku se skládá z pacibulek a ze sterilních poupat, která obvykle odumírají ještě před vykvetením.

  Květenství česneku

  Květenství česneku

  V době vývoje je květenstvá česneku chráněno toulcem. Pacibulky jsou (stejně jako stroužky česneku) metamorfované pupeny.

  Stroužek česneku

  Stroužek česneku

  Anatomická stavba stroužku česneku

  Složení cibulí česneku

  Složení cibulí česneku

  Průřez cibulí paličáku (´Havran´), úzkolistého nepaličáku (´Japo II´) a širokolistého nepaličáku (´Anton´).


  Kontakt E-mail, telefon, adresa

  Ing. Václav Kozák a Ing. Jan Kozák
  Chvojenec 75, 534 01 Holice
  IČO: 05439710
  Kontakt

  cesnek@cesnek.cz
  E-mail není určen k poradenství.
  Rádi Vám poradíme v diskusi.

  Obchodní podmínky
  Reklamační formulář

  Šlechtění česnekové sadby Grafika zpracována Odemne