Přihlášení

 • Pěstování
 • Popis česneku
 • Odrůdy
 • Choroby a škůdci
 • Články
 • Také jste si koupili „český česnek“ pochybného původu?

  Zájem veřejnosti o český česnek je v posledních letech vskutku enormní. Při nejlepší vůli není možné, aby naše firma uspokojila veškerou poptávku; nechceme rezignovat na kvalitu a zdravotní nezávadnost dodávaného materiálu.

  Bohužel situace na trhu se snaží využít, resp. zneužít, také nejrůznější spekulanti. Již během konání zahrádkářské výstavy ve Věžkách jsme na těchto stránkách upozorňovali, že ne vše co je označeno jako „český česnek“ má skutečně původ v tuzemsku, na naše stránky jsme také umístili stručný výtah ze stěžejních právních předpisů regulující danou oblast činnosti. Přesto počet případů nekalých praktik některých prodejců narůstá geometrickou řadou a na internetu, kolem silnic, na tržnicích a dokonce i na vyhlášeních výstavních akcích se nezřídka setkáváme s tím, že za český česnek je vydáváno v podstatě cokoli. Denně zaplavují naši e-mailovou schránku dotazy a stížnosti typu: „Koupil jsem si tam a tam váš česnek a nějak se mi nezdá …“, „váš česnek je po pár dnech skladování vyšeptaný…“ atd. Z přiložených fotografií je přitom zpravidla již na první pohled zřejmé nejen to, že se nejedná o materiál žádné z našich odrůd, ale také že se s jistotou jedná o materiál z dovozu; v některých případech bylo následným šetřením dokonce zjištěno, že jde o materiál z loňské sklizně!

  Česnek „vhodný k sázení“

  Je přitom především na kupujících samotných, za co jsou ochotni dát své peníze. Sluší se však připomenout, že jako sadbu lze označovat jen rostlinný materiál splňující veškeré požadavky kladené zákonem č. 219/2003 Sb., a to za předpokladu, že splňuje požadavky na jeho kvalitu, pravost druhu a odrůdy a další vlastnosti stanovené právními předpisy. Česnek tato kritéria nesplňující jako sadba být označen nesmí, stejně tak zákon výslovně zakazuje jakákoli obdobná označení, např. „vhodný k sázení“, „lze sázet“ apod. Pokud se s takovým označováním setkáte, je téměř jisté, že prodávající nepostupuje poctivě.

  I přesto bychom neměli bezprostřední potřebu věc řešit a veškerou iniciativu bychom nechali jen na napálených kupujících, kdyby prodávající v honbě za ještě většími zisky nezačali všelijaký pochybný materiál označovat názvy našich odrůd. Jejich úmysl je zřejmý, přiživit se (přímo parazitovat) na pověsti naší firmy, jejíž image je dlouhodobě budována. Takto je tedy pod označením některé z našich odrůd prodáván materiál bez jakékoli záruky původu a zdravotní nezávadnosti. Zkušenosti z minulých let ukazují, že v mnoha případech přitom jeho vysazením došlo k zamoření pozemku chorobami či škůdci na několik dalších let. Tím se na dobré pověsti naší firmy a jejích odrůd nejen někdo přiživuje, nýbrž do ní i neoprávněným způsobem přímo zasahuje.

  Pro úplnost je třeba uvést, že i kdyby bylo označení názvem některé z našich odrůd správné, a nejednalo-li by se o materiál přímo pocházející z naší produkce, nelze ho do dalšího oběhu uvádět bez písemné licenční smlouvy a zaplacení licenčních poplatků, jak to vyplývá ze zákona č. 408/2000 Sb. a je již zcela běžné u materiálu ostatních zemědělských plodin, brambor, zeleniny, ovocných stromů atd.

  Za této situace jsme byli nuceni postavit se k celé věci čelem a v nejmarkantnějších případech jsme již učinili podnět na příslušné orgány státní správy (zejm. Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci) k zahájení správních řízení o udělení pokuty. V jednom případě již byla podána i žaloba na soud na ochranu před nekalosoutěžním jednáním a o náhradu způsobené újmy. Bude-li to nutné, budeme v těchto krocích i nadále pokračovat, a to se stupňující se intenzitou. Jelikož někteří své nekalé podnikání „rozjeli“ ve velkém, zvažujeme ve spolupráci s advokátní kanceláří rovněž podání trestních oznámení pro přečin podvodu.

  Jak poznat poctivého prodejce česneku?

  Samozřejmě nikoho nenabádáme k presumpci viny (dokonce snad kolektivní), je však třeba si uvědomit, že poctivý prodejce:

  • – Se nestydí za své jméno, příjmení či obchodní firmu a bez vyzvání informuje o svém sídle,
  • – při prodeji přes internet (nebo jiný prostředek komunikace na dálku) beze zbytku plní informační povinnost uloženou mu zákonem (zejm. § 53 občanského zákoníku), a to již v okamžiku nabídky,
  • – jako sadbu označuje pouze česnek odpovídající zákonu č. 219/2003 Sb., a to za splnění požadavků na jeho kvalitu, pravost odrůdy a druhu a další vlastnosti definované právními předpisy (zejm. zdravotní nezávadnost),
  • – původ sadby je schopen řádně doložit,
  • – neprodává česnek ani jiný materiál pod označením „možné jako sadba“, „vhodný k sázení“, „lze sázet“ apod.,
  • – neuvádí nepravdivé či klamající údaje o odrůdě či původu,
  • – neoznačuje názvem chráněných odrůd jiný materiál,
  • – nejde-li o materiál získaný přímo od držitele šlechtitelských práv, uvádí rozmnožovací materiál chráněných odrůd do oběhu jen na základě licenční smlouvy a případně po zaplacení licenčního poplatku (zák. 408/2000 Sb.).

  Pokud prodejce takto kritéria nesplňuje, nedoporučujeme od něj česnek kupovat a už vůbec ne ho sázet. Pokud tak již učiníte, obraťte se se stížnostmi přímo na prodejce; bohužel není v našich silách všem pomoci a zjednat nápravu.

  Prodejní výstava Věžky

  Prodejní výstava Věžky

  Na první pohled český česnek za velmi příznivou cenu, po provedeném šetření však bylo zjištěno, že se jedná o česnek španělský, navíc z loňské sklizně! (Prodejce dokonce česnek nabíral přímo ze španělských přepravních obalů.)

  Prý z Uherského Ostrohu

  Prý z Uherského Ostrohu

  Myslíte, že někdo v Uherském Ostrohu pěstuje česnek v takovém množství, aby ho prodával přes překupníky?

  Prodejní výstava Litoměřice

  Prodejní výstava Litoměřice

  V zahraničí Lukan nemají. (Česnek v bedně neodpovídá tomu na obrázku; obrázek sloužící k propagaci pochybného zboží byl použit náš, bez souhlasu autora.)

  Náš snímek

  Náš snímek

  Ani zde zboží v bedně neodpovídá česneku na obrázku. I tento náš obrázek byl použit k propagaci bez našeho souhlasu.

  Lukan nepaličák?

  Lukan nepaličák?

  Na obrázku a popiskách je náš Lukan, což je nepaličák, v bedně je zahraniční paličák; prodejce navíc zneužívá naše symboly (logo na obrázku) k propagaci pochybného materiálu.

  K sázení nevhodný!

  K sázení nevhodný!

  O český česnek se v žádném případě nejedná (a už určitě to není náš Džambul), rozhodně není vhodný k sázení!

  Anonymní prodejce

  Anonymní prodejce

  Kromě označení česneku z ciziny za český nemají nijak označený stánek a odmítají prozradit jakékoliv kontaktní informace. Takto poctivý prodejce určitě nejedná.

  Falešný název

  Falešný název

  Zde našemu Vekanu říkají „Sibiřák“. Hlavním problémem je to, že konzumní česnek vydávají za sadbu.

  Modrý paličák Lukan?

  Modrý paličák Lukan?

  Stánek mimo výstaviště nabízel opravdovou kuriozitu ze Španělska - naši odrůdu Lukan označenou jako modrý paličák (Lukan není ani modrý, ani paličák), dokonce v originálním balení (španělském).


  Kontakt E-mail, telefon, adresa

  Ing. Václav Kozák a Ing. Jan Kozák
  Chvojenec 75, 534 01 Holice
  IČO: 05439710
  Kontakt

  cesnek@cesnek.cz
  E-mail není určen k poradenství.
  Rádi Vám poradíme v diskusi.

  Obchodní podmínky
  Reklamační formulář

  Šlechtění česnekové sadby Grafika zpracována Odemne